Το ίδρυμα Dolibarr δημοσίευσε το πρώτο του infographic. Πρόκειται για μια αναδρομική έκθεση των κύριων δεικτών επιτυχίας για το έτος 2013 ...