Παρακάτω θα δούμε για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε ή να προσθέσουμε ένα συντελεστή Φ.Π.Α..

 

Οι οδηγίες είναι για εκδοσή του Dolibarr ERP & CRM 3.4.2 ή νεότερη.

Περισσότερα: Πώς να αλλάξετε ή να προσθέσετε ένα νέο συντελεστή ΦΠΑ