Η έκδοση 3.3.1 του Dolibarr είναι διαθέσιμη. Μπορείτε να το βρείτε στην περιοχή λήψης του dolibarr.gr.
Αυτή η έκδοση περιέχει μόνο διορθώσεις του Dolibarr 3.3.0.

Περισσότερα: Το Dolibarr ERP & CRM 3.3.1 είναι διαθέσιμο